İade ve değişim

 1. Hem iade hem de değişim taleplerinde ürünün eksiksiz, aksesuarları ve faturası ile birlikte eksiksiz gönderimi sağlanmalıdır. Değişim veya iade gönderimlerinde kargo ücreti alıcıya aittir.

 2. OneChess.com (www. OneChess.com) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

 3. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

 4. Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

 5. Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun eksiksiz teslim edilir.

 6. Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 7. Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır

 8. Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir

 9. Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 10. ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, OneChess 'e aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. OneChess stoklarını siparişler doğrultusunda günceller. Bu sebeple ürün iade sebebi ALICI’nın ürünü beğenmemesi ise, OneChess ,iade edilecek tutar üzerinden ürüne has hizmet bedeli ve kargo masrafı kesintisi yapar.

 11. Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

 12. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan, uygulanacak ise belirlenen hizmet bedeli ve kargo masrafı ALICI’ya, diğer masraflar SATICI’ya aittir.

 13. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI' ya bildirmek zorundadır.

 14. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

 15. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 10 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 16. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir. 

 17. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 18. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde değişim veya iade yapılmaz

 19. Ürünün, teslim edildiği tarih itibari ile 14 gün içerisinde, ‘iade ve değişim koşulları’nca değişim veya iadesi talep edilebilir. Hatalı ürün gönderiminde, OneChess, ürünün kusurunu giderecek ya da yeni ürün gönderimini sağlayacaktır. OneChess, gönderilecek ürünleri siparişler doğrultusunda üretmekte, stoklarını yine siparişler doğrultusunda güncellemektedir. Bu sebeple iade talep mazereti alıcının ürünü beğenmemesi ise, iade kesilecek tutar üzerinden kargo ve ürüne has hizmet bedeli kesintisi yapılacaktır.

logoEEE_edited.jpg